Nyheter - 2014

2014-10-06

Optimation är projektpart i GranuReg

Inom strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, PiiA satsar Vinnova fyra miljoner kronor på projektet Reglering av granulära processer (GranuReg), där Optimation är deltagande part tillsammans med Umeå universitet, LKAB och Algoryx. Projektet sträcker sig över tiden aug 2014 t.o.m. dec 2016 och totala budgeten är på åtta miljoner kronor, varav hälften satsas av industriparterna.
Projektet syftar till att skapa nya kunskaper, metoder och verktyg för design, reglering och optimering av industriella processer med granulära flöden. Nya metoder och verktyg ska tillämpas och demonstreras skarpt inom tillverkningen av råkulor vid LKAB:s pelletsverk, för ökad produktionskapacitet och ökad pelletskvalité.