Nyheter - 2016

2016-09-26

Valmet och Optimation samarbetar inom simulatorer

Valmet och Optimation har samarbetat med utveckling av simulatorer sedan 2002. Simulatorerna används framför allt för operatörsträning. Valmet använder Optimations modelleringsbibliotek Visa2 som basbibliotek samt kommunikationsmjukvaran DSHM (Distributed Shared Memory).

Visa2 är designat av Optimation och innehåller modeller för baskomponenter inom t.ex. kraft, värme, papper och massa samt gruvindustri. DSHM är även det ett egenutvecklat verktyg som används för att koppla samman och realidssynkronisera modeller med andra modeller eller modeller med styrsystem.

Visa2 och DSHM finns implementerade tillsammans med Valmets maskin/processpecifika modeller i ett flertal simulatorer levererade globalt av Valmet med mycket goda resultat.

Optimation använder Valmets mjukvara Training Manager instruktörsfunktion. Med Training Manager handleds operatörsutbildning där introduktion av störningar och rapportering av operatörernas resultat ingår.

2016-08-25

Föredrag på Nordic Process Control Workshop 2016

Tomas Eriksson håller föredrag om Optimations samlade erfarenheter inom APC på Nordic Process Control Workshop i Sigtuna 25-26/8 2016.
2016-06-12

Scanmet 2016

Optimation presenterar ett arbete utfört tillsammans med SSAB Europé Luleå på den internationella metallurgikonferensen SCANMET V. I artikeln beskrivs ett reglerkoncept för gasåtervinning från LD-konvertrar i Luleå. Simuleringar har använts genom hela utvecklingsprocessen från koncept till idrifttagning och utbildning. Operatörsutbildningen genomfördes i molnbaserade simuleringar i plattformen Everysim®.
2016-06-01

Reglerteknisk översyn av infraktsstemet i Boliden Aitik

Reglerteknisk översyn och konceptutveckling av lagerhantering, krosstyrning samt styrning av bandtransportörer.
För mer information kontakta Peter Lingman

2016-04-27

Föredrag på SPCI 2016

Tomas Eriksson och Peter Lingman håller föredrag inom gamification och styrning av ångnät på Control Systems Conference 2016:
Gamification in web based dynamical simulations
Experience from More Than 10 Years of Work with Steamnet Control in Different Environments