Nyheter

2019-02-25

Optimation deltar på Panndagarna i Borås 9-10 april

Optimation deltar och ställer ut på Panndagarna i Borås 9-10 april. Vi ser fram emot många intressanta och spännande föredrag och hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att delta dessa dagar. Ni finner oss i vår monter i utställningshallen. Mera info under: http://www.vok.nu/panndagarna Välkomna!

2018-12-13

Optimation på Automationsdagarna 6-7 februari i Stockholm

Optimation deltar som arrangör, föredragshållare och utställare på Automationsdagarna i Stockholm 6-7 februari. Vi ser fram emot många intressanta och spännande föredrag och hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att delta dessa dagar. Programmet hittar ni i denna länk: www.automationsdagarna.se Välkomna!

2018-10-18

Optimation ställer ut på Värme- och kraftkonferensen i Stockholm 6 november

Kom och besök oss i vår monter på Värme- och kraftkonferensen 6 november i Stockholm Waterfront Congress Center. Vi presenterar senaste nytt från oss.

2018-05-17

Olle Nilsson ny marknadschef

Optimationskoncernen expanderar och har fr.o.m. 1 april anställt Olle Nilsson som ny marknadschef. Olle Nilsson är civilingenjör från LTU. Han har 18 års erfarenhet av marknads- och försäljningsarbete inom industrin och kommer senast från ShoreLink.

- Vi är glad att välkomna Olle Nilsson till Optimationskoncernen för att stärka vår marknadsavdelning.
Med sin gedigna erfarenhet borgar det för en fortsatt hållbar utveckling av Optimationskoncernen. Olles bakgrund
gör att han har alla förutsättningar att bli en bra marknadschef för vår verksamhet säger Tomas Eriksson, VD.

- Jag blev mycket lockad av jobbet som marknadschef på Optimationskoncernen då koncernen har en mycket hög
teknikhöjd och är i tillväxt säger Olle Nilsson, ny marknadschef, Optimationskoncernen.

2017-10-04

COCOP – Coordinating Optimisation of Complex Industrial Processes

Optimation medverkar sedan 2016 framgångsrikt i EU projektet COCOP. Processindustrin behöver öka kvalitén, reducera kostnader och miljöpåverkan eftersom kraven ökar från omvärlden. Komplexa industriprocesser som har både kontinuerliga och batch processer kräver i större uträckning styrning och uppföljning sett ur ett ”hela anläggningen perspektiv”.

COCOP är ett EU projekt där visionen är att komplexa industriprocesser styrs optimalt av operatörer med vägledning av COCOP systemet (beslutstöd). Beslutstödet övervakar i realtid hela fabriken och försöker styra processen, ur ett helhetsperspektiv, effektivt med hänsyn till ekonomi och klimat. COCOP kommer även visa på nyttan att förstå hela anläggningen för att få operatörer att ta bättre beslut inom det egna arbetsområdet.

Målet för projektet är att höja konkurenskraften för europeisk processindustri genom att styra och övervaka hela anläggningen med hjälp av modellbaserad prediktiv optimering med en lösning som kan integreras i befintliga styrsystem. . I denna överordnade styrning utvecklas realtidsnyckeltal som om möjligt direkt återkopplas via styrsystemet.

Projektet kommer demonstrera nyttan i två pilotprojekt inom stål och koppar-industrin samt visa på överförbarheten till andra sektorer såsom kemi och vattenanläggningar.

Länk: http://www.cocop-spire.eu/content/home

Sidor