Nyheter

2016-06-01

Reglerteknisk översyn av infraktsstemet i Boliden Aitik

Reglerteknisk översyn och konceptutveckling av lagerhantering, krosstyrning samt styrning av bandtransportörer.
För mer information kontakta Peter Lingman

2016-04-27

Föredrag på SPCI 2016

Tomas Eriksson och Peter Lingman håller föredrag inom gamification och styrning av ångnät på Control Systems Conference 2016:
Gamification in web based dynamical simulations
Experience from More Than 10 Years of Work with Steamnet Control in Different Environments

2015-09-01

Gamification på LTU

Optimation utvecklar en webbaserad spelplattform för utbildning och lärande tillsammans med LTU, Softronic AB, och PiiA. Målsättningen är att studenter i kursen cellulosa- och pappersteknik på LTU ska använda dynamiska simuleringar av fiber och pappersproduktion som en del av utbildningen. Projektet kommer implementeras i den molnbaserade simuleringsplattformen Everysim® tillsammans med Optimations Dymola bibliotek Visa.

2015-06-01

Operationsanalys infraktssystemet Boliden Aitik

Optimation deltar i en operationsanalys av infrakten i Boliden Aitik. Analysen syftar till att utvärdera alternativa produktionsscenarier samt skapa underlag för nya investeringar. Optimation bidrar med sin egenutvecklade simuleringsmjukvara för årsvisa simuleringar av produktionssystem.
För mer information kontakta Peter Lingman

2015-05-01

Design av fjärrvärmesystem

Optimation deltar i ett projekt där syftet är att införa så kallad laststyrning (demand response) vid styrning av stora fjärrvärmenät. Vår roll i projektet är dynamisk modellering av stora fjärrvärmenät (>10,000 centraler) samt styrning av dessa. Andra partners i projektet är Luleå Energi, Luleå tekniska universitet, SAMPOL, TWT AG, Athens University och IBM.

För mer information kontakta Peter Lingman
Projektets hemsida: http://www.opti2020.eu/

Sidor