Nyheter

2015-05-01

Operationsanalys LKAB

Tillsammans med LKAB i Kiruna fortsätter vi bygga ut en simulator för operationsanalys (TAK-analys). Efter uppdraget kommer samtliga sju processverk ovan jord i Kiruna vara implementerade i Optimations egenutvecklade simuleringsplattform för operationsanalys. Verktyget används av LKAB för att utvärdera effekterna processförändringar så som tillgänglighet, underhåll, körsätt och anläggningshastighet.

2014-10-06

Optimation är projektpart i GranuReg

Inom strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, PiiA satsar Vinnova fyra miljoner kronor på projektet Reglering av granulära processer (GranuReg), där Optimation är deltagande part tillsammans med Umeå universitet, LKAB och Algoryx. Projektet sträcker sig över tiden aug 2014 t.o.m. dec 2016 och totala budgeten är på åtta miljoner kronor, varav hälften satsas av industriparterna.
Projektet syftar till att skapa nya kunskaper, metoder och verktyg för design, reglering och optimering av industriella processer med granulära flöden. Nya metoder och verktyg ska tillämpas och demonstreras skarpt inom tillverkningen av råkulor vid LKAB:s pelletsverk, för ökad produktionskapacitet och ökad pelletskvalité.

2013-11-25

Optimation har nytt telefonnummer

Från den 9/12 har vi förändrat i den fasta telefonin till Optimation.
Gemensamt växelnummer för samtliga kontor:
0771-11 55 66

De fasta nummer som funnits till kontoren i Luleå och Piteå försvinner.
Samtliga mobiltelefonnumer är däremot oförändrade.

2013-11-12

Optimation håller föredrag på ifea i Oslo

Optimation är inbjuden som föredragshållare på ifea's tvådagars konferens Simulatorer i prosessindustrien i Oslo.

Optimation är inbjuden som föredragshållare på ifea's tvådagars konferens "Simulatorer i prosessindustrien" i Oslo.

Simulatorer i prosessindustrien
Simulatorer i prosessindustrien

2013-09-05

Energi per tidsenhet ger inte alltid effekt

Den 5-6 september 2013 genomfördes Automation Summit för första gången. Programmet bjöd på spännande presentationer och diskussioner.

Läs mer om Optimation's bidrag Energi per tidsenhet ger inte alltid effekt.

Sidor