Projekt

Hur bygger man en dynamisk simulatormodell av ett fjärrvärmenät som innehåller 46 000 rör, 9 000 kunder och har en utbredning på 20 km inom rimlig tid och kostnad?

Simulering i realtid, där felbeslut leder till realistiska larm om haverier eller brott på pappersbanan är numera en möjlighet för blivande civilingenjörer vid Luleå Tekniska Universitet, LTU. Från och med denna termin får eleverna i årskurs fyra vid ”Industriell miljö- och processteknik” köra en virtuell massa- och pappersfabrik på sina plattor eller laptops.

Hylte pappersbruk ville att pumpningen av matarvatten skulle fungera automatiskt. Operatörerna skulle därmed vara fria att arbeta med andra frågor som krävde mer engagemang.

Gemensam utveckling av Optimations simuleringsbibliotek ger snabbare introduktion av simulatorer och underlättar vidareutveckling. I dag har Optimation skrivit avtal med flera kunder om samarbete efter leverans av simuleringsbibliotek, bland dessa Valmet. Erfarenheterna är goda.

Träning i en verklighetstrogen simulator, där allt ser ut och reagerar som i verkligheten, har bidragit till att operatörerna vid Händelöverket nära Norrköping hittade en trygghet i jobbet redan från början, när en ny panna startades upp för ett par år sedan.
– Man känner sig mycket säkrare på hur man ska agera i olika driftlägen, menar Kent Pettersson, drifttekniker vid E.ON. Simulatorn innebär en stor skillnad mot att bara följa en instruktion från leverantören, här ser man hur styrningen fungerar i verklig drift.

Sidor

Optimations projektmodell

Vi börjar arbetet med en analys, där anläggningen studeras utifrån de förhållanden som gäller i dagsläget.

Utfallet bestämmer fortsättningen – hittar vi inget som kan förbättras är det bara att gratulera. Annars tar vi fram ett beslutsunderlag där vi gör en plan för hur anläggningen kan optimeras.

Med Optimations analys får du ett kvitto på hur bra din processanläggning egentligen är. Du ökar konkurrenskraften genom besparingar, ökad produktion, minskad miljöbelastning och förbättrad produktkvalitet.