Mineral & metall

Redan vid företagets grundande fanns processkunnande inom mineral och metall hos våra medarbetare, vilket sedan vidareförädlats till att bli väldigt gediget. Vårt och kundernas processkunnande har sedan utnyttjats effektivt via vår väl tilltagna verktygslåda för reglerteknisk design samt optimering. Gemensamt för projekten är att vi nyttjat modern teknik som vi tillämpat på ett innovativt sätt. Genom simulatorer uppbyggda av fysikaliska modeller har ytterligare komplexitet kunnat studeras, och reglersystem designas, utan att störa pågående produktion. Vid ny- och ombyggnader har dessa simulatorer kunnat nyttjas i projektens alla faser.

Att kunna koppla styrsystemet mot en fysikaliskt modellerad virtuell fabrik har dessutom visat sig otroligt effektivt vid testande av kod samt utbildning av operatörer, detta inte minst tack vare att en simulator kan pausas eller köras snabbare än den verkliga processen. Extra glädjande är att samma simulatorer också kunnat nyttjas för att identifiera produktionsfel i ingående processkomponenter. Gemensamt för projekten är att idrifttagningar samt påpekade garantiåtgärder kunnat göras snabbt och utan gissningar. Facit har redan funnits i form av simulator och/eller erfarenhetsbank, som i vissa fall lett till ökad intjänandeförmåga med 100-tals miljoner per år. Hur mycket pengar som sparats genom att snabbt komma upp i full produktion efter nyinstallation eller bara ett enkelt driftstopp, den kalkylen överlåter vi till våra nöjda kunder.

På senare år har vi vidgat portföljen med statistiskt underbyggda operationsanalyser. Till dessa nyttjas statistik från en tänkt eller befintlig anläggning m.a.p. underhållsbehov, planerade stopp etc. Även dessa analyser utför vi med hjälp av simulering för att på ett effektivt sätt kunna peka på områden där kunderna har de lägst hängande frukterna i form av intjänandeförmåga. Tillsammans med programutvecklare och kunder har vi också inlett nya projekt, i forskningens framkant, där vi detaljstuderar granulära materialflöden för att kunna erbjuda våra kunder nya tjänster och lösningar lång tid framöver.
Inom mineralsidan har vi i princip arbetat inom alla processavsnitt från gruva till färdig produkt exempelvis:

  • Krossning, malning, lagerhantering, transportörer, slurryhantering, pumpning, seperering, flotation, pelletstillverkning, pannor, avgasrening, frakthantering.

Inom metallsidan har vi inte arbetat lika brett men några projekt har det blivit genom åren inom bl.a.:

  • Frakthantering, pannor, syrgaskonvertering, gasnät, ångsystem, fjärrvärmesystem, samt pumpning.

 

”Vi på LKAB har anlitat Optimation vid några av våra större anläggningsprojekt som ett stöd i arbetet med att modellera och simulera tänkta produktionsprocesser samt optimera styrning och reglering av produktionen i de färdiga anläggningarna.Med hjälp av datorsimulering fick vi hjälp att förutse kritiska produktionsaspekter och flaskhalsar innan drifttagning. Det gav oss ett säkrare driftsättningsarbete och hjälpte oss att hålla en snäv tidplan.

För vår del har det fungerat bra att jobba med Optimation. Förutom att dom är professionella och har hög kunskap om processimulering så har dom anpassat sig till vår företagskultur på ett bra sätt. Vi har även upplevt att engagemanget och tillgängligheten varit hög. Det har alltid gått att nå berörd personal.”

Anders Lundgren - projektavdelningschef LKAB

Projekt:

Genom en avancerad styrning av ett antal kylramper i SSABs bredbands verk i Borlänge kunde Optimation bidra till att stålverket ökade sin kapacitet. Samtidigt sparade man stora mängder elenergi

Kontakt: