Snabb succé i chilenskt pappersbruk

Entusiastiska elever, bra mjukvara och kunniga lärare gav mycket snabbt en ökad effektivitet i det chilenska pappersbruket Nueva Aldea.
– Ögonen lyste på de chilenska ingenjörerna när de insåg hur mycket de kunde vinna genom att optimera regleringen, berättar Urban Holmdahl.

Uppdraget i Chile handlade från början om att optimera regleringen av ett enda tvättfilter, men framgången med detta ledde till att Optimation optimerade samtliga tolv tvättpressarna.

– Sedan hade man fått upp ögonen för vad vår reglering kunde ge, säger Urban. ”Kan ni inte lära oss hur man gör” blev nästa fråga, och vi gjorde upp planer för en utbildningssatsning om processoptimering.

Mätutrustning, kunskaper och DUR

Den första resan till Chile gjordes i början av hösten 2011, med en avancerad mätutrustning i bagaget. Med exakta mätvärden tusen gånger per sekund kunde man kartlägga precis vad som hände i processen.

– Detta första projekt var till stor del en analys. Med vår kunskap om process och reglering, i kombination med vår specialmätutrustning, kunde vi sedan optimera styrningen. Snart fick vi uppdraget att optimera även de övriga elva tvättpressarna, vilket vi gjorde på kortare tid än det tog att göra den första.

När frågan kom om att ordna en utbildning, stod det klart att det var läge att ta till det egna PpR-konceptet ”Pang-på-rödbetan”.

– PpR handlar om att skapa en nära koppling mellan teoretisk kunskap och den egna fabriken, säger Urban. Målet är att processregleringen ska förbättras redan under utbildningens gång, och det lyckades vi verkligen med i Nueva Aldea.

Taggade jaktlag gav snabba framgångar

Innan man började med själva utbildningen installerade Optimation sin mjukvara DUR, som sedan ger stöd för det praktiska arbetet. Men för att kunna dra full nytta av mjukvara och utbildning krävs en bred kunskap. I samråd med kunden skapades därför två ”jaktlag”, med experter på system/programmering, instrumentering respektive processkunskap. Två jaktlag med tre medlemmar i varje, således. Och ordet jaktlag var i detta fall ovanligt välfunnet.

– De chilenska ingenjörerna var oerhört taggade, berättar Urban. De hade en hög teoretisk kunskapsnivå, nu lärde vi dem att se kopplingarna mellan teorin och deras egen fabrik.

Målet att förbättra regleringen redan under kursen nådde man alltså, och vid Nueva Aldea har arbetet fortsatt sedan dess.

– Vi planerar nu att kontakta fabriken och följa upp vad jaktlagen åstadkommit sedan utbildningen avslutades. Vi gav dem nyckeln till en optimering av processstyrningen, det ska bli spännande att se vad de åstadkommit, avslutar Urban.

Kontakt: