Projekt

Genom en avancerad styrning av ett antal kylramper i SSABs bredbands verk i Borlänge kunde Optimation bidra till att stålverket ökade sin kapacitet. Samtidigt sparade man stora mängder elenergi

Entusiastiska elever, bra mjukvara och kunniga lärare gav mycket snabbt en ökad effektivitet i det chilenska pappersbruket Nueva Aldea.
– Ögonen lyste på de chilenska ingenjörerna när de insåg hur mycket de kunde vinna genom att optimera regleringen, berättar Urban Holmdahl.

SCA genomförde fram till slutet av 2013 en omfattande modernisering av sin linerfabrik i Munksund. En större och modernare förbasningsficka med ny typ av flistransportör är en bit i det jättepusslet. Med en optimerad reglering ger den nya förbasningen vinster för ekonomi, energieffektivitet och miljö. Operatörerna kan koncentrera sig på att optimera massakokningen.

Kan man skicka hett vatten hela vägen från Märsta till Stockholm fyra mil söderut? Jo, det går, men det krävs ett antal pumpar längs vägen och ett effektivt reglersystem. Optimation AB har arbetat med detta omfattande distributionssystem för fjärrvärme.

När Billerud Korsnäs fabrik i Gävle skulle bygga om och förnya sin energiproduktion började man tidigt med reglerstrategierna i ett samarbete med Optimation AB.

Sidor

Optimations projektmodell

Vi börjar arbetet med en analys, där anläggningen studeras utifrån de förhållanden som gäller i dagsläget.

Utfallet bestämmer fortsättningen – hittar vi inget som kan förbättras är det bara att gratulera. Annars tar vi fram ett beslutsunderlag där vi gör en plan för hur anläggningen kan optimeras.

Med Optimations analys får du ett kvitto på hur bra din processanläggning egentligen är. Du ökar konkurrenskraften genom besparingar, ökad produktion, minskad miljöbelastning och förbättrad produktkvalitet.