Nyheter - 2012

2012-01-01

Simovate - simuleringsbaserad utveckling

Inom programmet Utmaningsdriven innovation satsar VINNOVA 10 Mkr på ett konsortium runt UMIT Research Lab vid Umeå universitet. Projektet kallas Simovate och syftar till att radikalt effektivisera simuleringsbaserat utvecklingsarbete. Totala budgeten är på 20 Mkr och Optimation deltar tillsammans med Algoryx och LKAB i ett av fyra demonstratorprojekt.

Läs mer om Simovate på Vinnova och Umeå universitet.