Operatörsutbildning

Operatörsutbildning

Operatörsträning är ett av de vanligaste användningsområdet för simulering. Här har Optimation varit leverantör till Valmet med vår plattform för simulering som används vid i stort sett samtliga av deras större  leveranser. Här har Optimation även möjlighet att erbjuda Valmets verktyg Training Manager för att bygga fullskaliga operatörsplatser med träningsscenarier och övningsledare. Vill man ha ett mer lättviktigt alternativ är det även möjlig att köra webbaserade utbildningar via plattformen Everysim som är utvecklad av Softronic i samarbete med oss.

Lars Leopold Weingarten

073-020 95 06

lars.leopold.weingarten@optimation.se