Energi

Vi hjälper dig att öka konkurrenskraften genom besparingar, ökad produktion och förbättrad produktkvalitet.

Energi

Inom energiområdet arbetar vi främst med optimering och trimning av kraftvärmeverk och fjärrvärmeanläggningar. Vi har även inom kemiområdet gjort effektiviseringar och bidragit till sänkta kostnader.

Många energisystem har felaktigt strukturerade och otillräckligt optimerade reglersystem som innebär ökad energiförbrukning, sämre tillförlitlighet och ökade kostnader. Det innebär att det ofta finns stor potential att effektivisera anläggningarna och därigenom öka våra kunders lönsamhet och hållbarhet.

Kundcase

Läs mer Pil till nyhet
Avancerad processreglering

Fjärrvärme som ger skäl för namnet

Läs mer Pil till nyhet
Simulering & utbildning

Storskalig modellering av distributionsnät

Björn Söderlund

VD Optimation AB

070-311 19 24

bjorn.soderlund@optimation.se