Om oss - Vi kan konsten att omsätta avancerade teorier till praktiskt fungerande system

Optimation är Sveriges ledande expert på produktionsoptimering inom processindustrin.

Om oss

Optimation är Sveriges ledande expert på produktionsoptimering inom processindustrin. Ett spetsteknikkonsultföretag med fokus på processindustrins behov av kvalificerade tjänster och lösningar inom reglerteknik och simulering. Vi kan konsten att omsätta avancerade teorier till praktiskt fungerande system.

Namnet Optimation är en sammanslagning av de två orden optimering och automation då de tillsammans bra beskriver vår verksamhet vår kompetens och vad vi kan erbjuda våra kunder.

Optimation bildades 2002 efter ett beslut att lägga ner den avdelning som grundarna då jobbade på för att fokusera på mer traditionell IT. Vi grundare såg dock en stor potential i den industrinära verksamheten och i den kompetens som samlats på avdelningen under åren och beslöt oss därför att fortsätta i egen regi, och skapa ett företag som vi själva gärna ville jobba på. Detta är nu 20 år sedan och den fantastiska resan pågår fortfarande.

Kombinationen av mångårig erfarenhet av industriella tillämpningar och det samlade specialistkunnandet inom avancerad mät- och reglerteknik, simulering, processnära IT och utbildning, ger oss en unik kompetens och position på marknaden.

Vår målsättning är att jobba nära våra kunder med en uttalad ambition att överträffa de förväntningar som ställs i de projekt vi är engagerade i.

Hemligheten är att kombinera processkunnande, reglering och simulering på ett sådant sätt att en värdefull plattform för optimering av tillverkningsprocesserna skapas.

Genom att våra lösningar alltid har fokus på vinster genom optimerad processtyrning kan vi leverera resultat som kan ge dig:

 • Energibesparingar
 • Minskad miljöbelastning
 • Förbättrad kvalitet
 • Ökad tillgänglighet
 • Ökad produktion
 • Minskade tillverkningskostnader
 • Ökad lönsamhet

Vision och mission

Vår vision och mission

Att göra all produktion effektiv och hållbar genom att frigöra dess potential.

Värderingar

Våra värderingar är

 • Ärlighet
 • Långsiktighet
 • Innovation
 • Engagemang
 • Humanitet
 • Utmanande