Mineral & metall

Genom simulering och statistiskt underbyggda operationsanalyser kan vi hjälpa våra kunder optimera driften, identifiera produktionsfel, designa reglersystem, utbilda personal och öka lönsamheten utan att driften påverkas.

Mineral och metall

Tillsammans med våra kunder kan vi använda vårt gemensamma processkunnande och kombinera det med vår egen expertis inom reglerteknisk design och optimering.

Genom att skapa simulatorer av fysiska modeller kan vi studera komplexa förlopp, identifiera produktionsfel i ingående processkomponenter eller designa reglersystem utan att störa pågående produktion. Möjligheten att koppla styrsystemet mot en virtuell fabrik har också stora fördelar vid exempelvis testning av kod eller utbildning av operatörer. Genom att nyttja simuleringsteknik kan också exempelvis idrifttagningar eller omfattande åtgärder genomföras snabbt och med hög precision eftersom facit redan finns i hand. Detta har i flera fall lett till ökad intjänandeförmåga med 100-tals miljoner per år.

Vi använder oss också av statistiskt underbyggda operationsanalyser. Till dessa nyttjas statistik från en tänkt eller befintlig anläggning med avseende på underhållsbehov, planerade stopp etc. Dessa analyser utför vi med hjälp av simulering för att på ett effektivt sätt kunna peka på områden där kunderna har störst potential för ökad intjänandeförmåga.

Vi deltar även i ett antal framstående forskningsprojekt tillsammans med programutvecklare och kunder där vi bland annat detaljstuderar granulära materialflöden.

Kundcase

Läs mer Pil till nyhet
Avancerad processreglering

Ökad stålproduktion med optimerad kylning

Roger Ivaska

vVD Optimation AB

070-616 82 78

roger.ivaska@optimation.se