Papper och massa

Optimation har process- och reglerteknisk
kompetens med lång erfarenhet av installationer
för massa- och pappersindustrin.

Papper- och massa

Optimation har process- och reglerteknisk kompetens med lång erfarenhet av installationer för massa- och pappersindustrin. Vi har kompetens för styrning av massa- och pappersfabrikernas samtliga processavsnitt.

Från att traditionellt sett ha varit en bransch med fysiskt tunga arbetsuppgifter har massa- och pappersindustrin blivit alltmer automatiserad. Bruken består av stora, komplexa industrianläggningar med tekniskt avancerade maskiner och en produktionsprocess som pågår året om, dygnet runt.

Vår expertis ligger i att effektivisera och optimera produktionen för ökad lönsamhet och hållbarhet.

Kundcase

Läs mer Pil till nyhet
Simulering & utbildning

Gameon för simulering på LTU

Läs mer Pil till nyhet
Avancerad processreglering

Ny styrning och pump för matarvatten i Hylte

Läs mer Pil till nyhet
Avancerad processreglering

Reglering är kärnan i Billerud Korsnäs ångsystem

Erik Berg

070-371 15 27

erik.berg@optimation.se