Simulering av landbaserade laxodlingar

Vid driftsättning av laxodlingar har man bara ett försök, om till exempel vattnet får för hög halt av koldioxid kommer laxarna inte att klara sig. Därför är det av största vikt att allt fungerar perfekt från första början.

Simuleringar av landbaserade laxodlingar

Vi har i över 20 år simulerat processindustrin. Med denna gedigna erfarenhet har vi även tagit oss an att simulera laxodlingar. Syftet kan vara att säkerställa dimensionering och reglering inför idrifttagning eller att optimera en befintlig anläggning.

För mer info var vänlig kontakta Tomas nedan:

Tomas Eriksson

070-522 97 53

tomas.eriksson@optimation.se