GRO - Grundläggande regleroptimeringsutbildning

GRO - Grundläggande regleroptimeringsutbildning

Utbildningen GRO ger deltagarna ett verktyg för att effektivt genomföra trimningar av reglerkretsar, både utifrån arbetsinsats samt prestandaförbättring. Kursen ger en praktisk helhetssyn från applicerad teori till faktiskt utförande.

Bakgrund

Reglertrimning är ett hantverk och en konst. Precis som ett piano klingar en hel industri falskt om en sträng inte är stämd. Alla anläggningar har en fungerande organisation för underhåll av utrustning. Väldigt få har en fungerande organisation eller arbetsmetod för att underhålla de tusentals regulatorer som lägger grunden för regleringen.

Med rätt trimmade regulatorer finns det förutsättningar att köra anläggningen närmare maximal kapacitet utan att tumma på tillgängligheten. Väl fungerande basreglering är även en förutsättning för att minska kvalitetsvariationer och för att lyckas med överordnade regleringar.

Upplägg

Kursen GRO lär ut lambda-metoden enligt SSG-5253 som är tillämpbar på majoriteten av regulatorerna i industrin. Kursdeltagare lär sig att trimma självreglerande och integrerande kretsar. Kursen består både av teori och praktik. Fokus ligger på praktisk handledning där deltagarna tillsammans med våra experter lär sig trimma på er anläggning. Nytta fås direkt från första praktiska kurstillfälle. All trimning lagras i Optimations verktyg för trimning och underhåll, DUR, vilket går uppföljning lätt.

Huvudmoment i GRO

 

Anpassning

Optimation genomför årligen flera GRO-kurser och vi har stor vana att anpassa utbidlningspaketet till er organisation. Nedan finns de olika utbildningspaket vi erbjuder förutom den ordinarie GRO-kursen :

  • GRO innefattar i sitt grundutförande 16 tim teori och 32 tim mentorering
  • GRO intensiv, ett kortare under en sammanhållen period (16 timmar teori och 16 tim mentorering)
  • GRO virtuell, med teori och övningar över nätet
  • GRO avancerad, med fördjupad teori och avancerade reglerkoncept
  • GRO mentorsprogram, fortsatt mentorering efter genomförd GRO kurs.

Fortsättning

GRO lär er organisation ett iterativt arbetssätt och ger er djupet att vända och vrida på problem. Vi är nära våra kunder och efter genomförd kurs finns det möjlighet att få fortsatt stöd och hjälp från experter på Optimation. Under vårt mentorsprogram får er organisation stöd och utrymme att fortsätta trimma på egen hand.

 Ett litet urval av kunder som gått GRO

 

 

Lars Leopold Weingarten

073-020 95 06

lars.leopold.weingarten@optimation.se