DUR-Trimningsverktyg

Optimation erbjuder DUR, som är ett robust och beprövat verktyg för att göra trimningar av regulatorkretsar enklare. Ett utmärkt sätt att öka effektiviteten och lönsamheten. DUR stöder ett metodiskt arbetssätt. I DUR samlas alla uppgifter från befintliga system och trimningar in. DUR gör både trimningsarbete samt dokumentering och uppföljning effektivare.

Varför trimma reglerkretsar?

Med rätt trimmade regulatorer finns det förutsättningar att köra anläggningen närmare maximal kapacitet utan att tumma på tillgängligheten. Väl fungerande basreglering är även en förutsättning för att minska kvalitetsvariationer och för att lyckas med överordnade regleringar.

Alla anläggningar har en fungerande organisation för underhåll av utrustning. Väldigt få har en fungerande organisation eller arbetsmetod för att underhålla de tusentals regulatorer som lägger grunden för regleringen.  Forskning* visar att i industrin så har

Upp till 30 % så felaktiga trimningar/defaultparametrar att de inför störning i kretsen de avser reglera (det skulle helt enkelt vara bättra att ta bort regulatorn)

Upp till 30 % av reglerkretsar fungerar dåligt på grund av problem med utrustning/mätning (överlappar delvis med ovanstående punkt)

Och upp till 30 % av reglerkretsarna ligger i manuellt läge, trots att en korrekt intrimmad regulator skulle förbättra kretsens prestanda

*1993 genomfördes en genomlysning av en stor andel reglerkretsar (David B. Ender mfl 1993.) där det i industrin uppdagade, problemet kvarstår (Berner, J. mfl. 2018)

 

https://vimeo.com/894445027/a142d76f11?share=copy

 

Funktion

DUR är navet i optimeringsarbetet och kan anslutas mot styrsystemet för att hämta processdata. Användaren kommer åt DUR och dess information via ett webbgränssnitt, vilket gör att ingen speciell användarprogramvara behövs.

DUR ger förslag på regulatortrimning genom automatisk beräkning av PID-parametrar från de identifierade processegenskaperna. DUR är transparent och ger produktionsansvariga spårbarhet genom individuell behörighet för varje användare.

Alla mätdata och optimeringar finns sparade tillsammans i DUR. I DUR är alla åtgärder och tidigare inställningar spårbara och värdefull tid kan sparas till exempel i situationer då regulatorinställningar snabbt måste återställas. För varje trimning som görs i DUR är det möjligt att autogenerera rapporter.

DUR finns på svenska, engelska, spanska.

Säkerhet/kontroll

DUR har installerats av flera stora aktörer inom industri, den senaste iterationen har en restriktiv säkerhetslösning som utvecklats vid NASA, vilken är mycket robust och säker.

DUR erbjuds som stand-alone installation hos kunders anläggningar eller så kan access ges till en kundseparat avdelning i Optimations molntjänst för DUR (DURLLA).

 

OPC-DATA

DUR kan anslutas till ert styrsystem, både via OPC-DA samt OPC-UA. DUR finns även tillgänglig som applikation för ABB 800xA.

 

BOKA DEMO

Vi träffar er gärna för att stämma av hur DUR kan stödja upp i ert optimeringsarbete. Kontakta oss för att boka en DEMO. Du når oss via mail och telefon, se nedan.

 

 

 

Lars Leopold Weingarten

073-020 95 06

lars.leopold.weingarten@optimation.se