Simuleringsbibliotek

Simuleringsbibliotek

Visa2 är en serie objektorienterade klassmodellbibliotek utvecklade av Optimation för effektiv modellering av simulatorer för processindustrin. Biblioteket är utvecklat i nära samarbete med industripartners och uppdateras kontinuerligt. Visa2 används både i Optimations egna leveranser och i våra samarbetspartners industriella projekt vilket borgar för hög kvalitet.

Kompletta anläggningar eller specifika produktionssektioner byggs enkelt genom att kombinera existerande modeller. För mer komplexa och specifika problem ges full frihet att skapa egna modeller, både genom att tillföra funktionalitet i existerande modeller och möjligheten att skapa helt egna modeller.

Biblioteken är utvecklade i Modelica®, som är ett ekvationsbaserat språk för modellering av dynamiska system. Vi har valt Modelica som bas för våra processnära simulatorer eftersom det är en öppen standard som ger ett flertal leverantörer av plattform att välja bland. Optimation har ett nära samarbete med Dassault Systèmes och verktyget Dymola.

Simulatorerna kan distribueras som en molntjänst där man kan demonstrera och öva via ett webbgränssnitt (www.everysim.se).

Ett annat användningsområde är att koppla simuleringarna direkt till ett styrsystem och på detta sätt skapa en miljö där man både kan funktionstesta styrsystemkod och utbilda operatörer i samma miljö som den skarpa anläggningen.

Tomas Eriksson

070-522 97 53

tomas.eriksson@optimation.se