Konditionsanalys för pannor

En konditionsanalys är en funktions- och prestandaanalys som ger information om den inneboende potentialen i anläggningen. Vi levererar en konkret lista med förbättringsförslag.

Optimations konditionsanalys

Genom att jämföra med Optimations referensmaterial kan vi snabbt få en uppfattning om förväntade prestanda. Utgående från detta material identifieras de områden som kan leda till de mest effektiva förbättringarna med avseende på bland annat utsläpp, tillgänglighet och produktionskapacitet.

Optimation har gedigen erfarenhet av processer inom både kraftvärmeindustrin och pappers- och massaindustrin.

I analysen ingår:

 • Kundbesök med tillhörande anläggningsinspektion. Vid behov kan även mindre provkörningar göras i samråd med kund.
 • Analyser av ritningsunderlag, flödesscheman, styrsystemkod och trenddata.
 • Workshop/intervjuer av driftsansvarig eller motsvarande samt operatörer.

 

Leveranser

Rapport innehållande åtgärdsförslag och bedömd förbättringspotential utifrån nuvarande prestanda på de avsnitt nedan som är relevanta beroende på typ av panna:

 • Bränslehantering
 • Stökiometri och utsläpp
 • Domnivå
 • Turbin/elproduktion
 • Överhettarreglering
 • Bäddtemperatur
 • Fjärrvärmeproduktion
 • Iakttagelser från allmän översyn

Tidplan

Konditionsanalysen utförs normalt under 3–4 veckor.

 

För mer information v.v. kontakta Olle Nilsson nedan:

Olle Nilsson

vVD Optimation Advanced Measurements AB och Marknadschef Optimation AB

072-210 98 53

olle.nilsson@optimation.se