Fjärrvärme som ger skäl för namnet

Fjärrvärme som ger skäl för namnet

Kan man skicka hett vatten hela vägen från Märsta till Stockholm fyra mil söderut? Jo, det går, men det krävs ett antal pumpar längs vägen och ett effektivt reglersystem. Optimation AB har arbetat med detta omfattande distributionssystem för fjärrvärme.

– Det blir lite andra villkor när man arbetar med så långa avstånd, konstaterar Viktoria Lönn, Optimation i Uppsala. Höga och varierande tryck ställer stora krav, inte minst på säkerheten.

Ett av projekten Viktoria arbetat med är att skapa en reglerstrategi för distributionen av fjärrvärme söderut från kraftvärmeanläggningen Brista, belägen i Märsta dryga tre mil norr om Stockholm. Uppgiften kompliceras både av att distributionsledningen är ovanligt lång, att den har både gamla och nya pumpstationer och att den ska kopplas ihop med andra distributionsnät när den når Stockholm. Bemannade kontrollrum för nätet finns i Hässelby och Brista.

– Den långa sträckan ger ett stort tryckfall. Ledningsnätet är begränsat till ett visst maximalt tryck. För att nå hög effektivitet har man byggt in ett så kallat negativt differenstryck mellan varm- och kallvattenledning. Detta bidrar till högre krav på både utrustning och reglering, konstaterar Viktoria. Optimations uppgifter har varit att bygga en effektiv automatisk reglering för normal drift och att skapa en reglering för de kortslutningsventiler som ska dämpa ut eventuella tryckstötar.

 

Effektiv lokalisering bakom kraven

Bakgrunden till projektet är att Fortum bygger en ny stor panna i Brista för att bränna avfall. För logistiken kring anläggningen är placeringen utmärkt, men för att få avsättning för den stora mängd fjärrvärme som produceras måste distributionen fungera hela vägen till Stockholmsområdet. I Akalla i norra Stockholm kan fjärrvärmen sedan kopplas på de lokala distributionsnäten.

Projektet innebär att man bygger ut anläggningen i Akalla och att nya distributionspumpar installeras vid Bristaverket.

– För att få en effektiv produktion bör pannan i Brista köras så jämt som möjligt, säger Viktoria Lönn. Regleringen sker huvudsakligen i distributionsnätet samt genom ackumulering av varmvatten i Brista och Hässelby.

 

Ventiler ska skydda mot tryckstötar

De ovanliga tryckskillnaderna i ledningarna innebär att även kraven på att kunna skydda nätet mot tryckstötar blir ovanligt höga. Tryckstötar kan bland annat ge upphov till kokning i rören, vilket måste undvikas. Något som man klarar med hjälp av nya kortslutningsventiler på två platser längst ledningen.

Att utveckla reglerstrategin har varit den stora delen av Optimations insats i projektet, och den delen är i huvudsak redan genomförd. Nu arbetar Viktoria bland annat med att planera för idrifttagningen, i samarbete med Fortum och med de övriga leverantörerna. Planeringen kompliceras av att den nya regleringen driftsätts i sommar, medan den nya pannan driftsätts först senare under 2013. Pannans reglering hanteras av en annan leverantör. Det gäller därför att göra upp planer för hur man genomför de olika stegen så att distributionen fungerar under hela genomförandet, fram till att alla delarna har tagits i drift.

 

Många energiprojekt

Optimation har de senaste åren arbetat med en mängd energiprojekt, inte minst inom fjärrvärme.

– Jag har medverkat i projekt vid Fortums anläggningar i Hammarby, Värtan och Högdalen i Stockholm, berättar Viktoria. Vi har byggt upp reglerstrategier både för drift av produktionsanläggningar och för distributionsnät. Optimations grundidé är alltid att förenkla, bland annat genom att ersätta flera olika regulatorer och system med ett enda.

Viktoria Lönn

073-645 27 86

viktoria.lonn@optimation.se