Gameon för simulering på LTU

Gameon för simulering på LTU

Simulering i realtid, där felbeslut leder till realistiska larm om haverier eller brott på pappersbanan är numera en möjlighet för blivande civilingenjörer vid Luleå Tekniska Universitet, LTU. Från och med denna termin får eleverna i årskurs fyra vid ”Industriell miljö- och processteknik” köra en virtuell massa- och pappersfabrik på sina plattor eller laptops.

Lärarna Robert Nilsson och Curt Lindström vid LTU har denna vinter undervisat tio blivande civilingenjörer under deras kurs i cellulosa- och pappersteknik. Vid tidigare kurser har läraren gått igenom varje delprocess teoretiskt och förklarat den kemiska och fysikaliska dynamiken. I årets kurs har man först gjort en sådan teoretisk genomgång, men denna gång har eleverna fått möjligheten att följa upp genomgången med att själva försöka styra processen i simuleringsprogrammet Everysim.

– Det gör en enorm skillnad när eleverna själva kan prova sig fram och bygga upp en känsla för dynamiken i varje delprocess, säger Curt Lindström. Nu blinkar det rött på riktigt när de inte hamnar rätt i sina försök att styra processen. De har lärt sig mer än tidigare kurser, och de har varit väldigt nöjda med möjligheten att kunna styra processen ”på riktigt”. Simuleringen går hela vägen från massaberedning till början av presspartiet.

Gameon är ett kortnamn för ”Spelhantering i en webbaserad simuleringsplattform för dynamiska processer”, ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan LTU och företagen Optimation, experter inom industriell processtyrning och modellering, och it-företaget Softronic som byggt själva plattformen för simuleringsmodellerna. Projektet har delvis finansierats av det strategiska innovationsprojektet Piia.

Gameon är alltså webbaserat, simuleringsmodellerna körs i molnet, vilket gör att man slipper tunga installationer på plattformarna, som kan vara allt från mobiltelefoner till datorer. Simuleringarna kan kräva mycket prestanda men det är inte ett problem då de exekveras i molnet, säger Peter Lingman Optimation. Det kan forceras upp till 50 gånger normal hastighet, vilket gör att man hinner med att testa mycket processtyrning under en dubbellektion.

– Vi har använt ett snålt protokoll för att det ska räcka med en 3G uppkoppling även för stora och krävande simuleringar, som när man forcerar hastigheten, säger Joacim Marklund, Softronic

Gameon kan ses som ett exempel på så kallad Gamefication, där man använder design och funktioner som liknar dataspelets. Principen är vanlig vid undervisning både i skolmiljö, inom vården och i näringslivet. Gameon har alltså delvis finansierats av det strategiska innovationsprojektet Piia, Processindustriell IT och Automation, som finansieras av industrin tillsammans med Vinnova, Energimyndigheten och Formas under åren 2014-2016.

Simuleringsplattformen är utvecklad i samarbete mellan Optimation och Softronic, och kallas Everysim. Den kan hantera simuleringsmodeller byggda i språket Modelica.

LTU är nu ensamma om att kunna använda Gameon i undervisningen. Men Optimation räknar med att använda tekniken även för andra kunder, främst inom processindustrin.