COCOP – Koordinerande optimering av komplexa industriella processer

04 oktober 2017

Optimation medverkar sedan 2016 framgångsrikt i EU projektet COCOP. Processindustrin behöver öka kvalitén, reducera kostnader och miljöpåverkan eftersom kraven ökar från omvärlden. Komplexa industriprocesser som har både kontinuerliga och batch processer kräver i större uträckning styrning och uppföljning sett ur ett ”hela anläggningen perspektiv”.

COCOP är ett EU projekt där visionen är att komplexa industriprocesser styrs optimalt av operatörer med vägledning av COCOP systemet (beslutstöd). Beslutstödet övervakar i realtid hela fabriken och försöker styra processen, ur ett helhetsperspektiv, effektivt med hänsyn till ekonomi och klimat. COCOP kommer även visa på nyttan att förstå hela anläggningen för att få operatörer att ta bättre beslut inom det egna arbetsområdet.

Målet för projektet är att höja konkurenskraften för europeisk processindustri genom att styra och övervaka hela anläggningen med hjälp av modellbaserad prediktiv optimering med en lösning som kan integreras i befintliga styrsystem. . I denna överordnade styrning utvecklas realtidsnyckeltal som om möjligt direkt återkopplas via styrsystemet.

Projektet kommer demonstrera nyttan i två pilotprojekt inom stål och koppar-industrin samt visa på överförbarheten till andra sektorer såsom kemi och vattenanläggningar.

Länk: https://www.cocop-spire.eu/content/home

Läs mer