Nytt patent på ett 80 år gammalt problem

Nytt patent på ett 80 år gammalt problem

26 mars 2020

Optimation har i dagarna fått patent på sin lösning av ett 80 år gammalt problem. Med en bra styrning kan man reducera bränsleförbrukningen i mesaugnar i svensk massaindustri. Tekniken är även applicerbar inom kalk- och cementindustrin, som är den industrin som släpper ut näst mest koldioxid i Sverige efter stålindustrin.
Att det är viktigt att ha stabila temperaturer i en mesaugn har varit känt sedan de började förekomma allmänt på 40-talet i massa och pappersindustrin. Flera lösningar på problemet har implementerats men ingen har hittills varit så framgångsrik att den fått allmän spridning.

– Vi har haft idén till patentet under en längre tid, men vi har saknat en kund som varit beredd att satsa på ett helt nytt sätt att tänka, konstaterar Erik Berg.

När sedan SCA Munksund byggde en ny ugn beslutade man sig för att även införa en ny överordnad styrning och valet föll på Optimations lösning.

– Man hade ju tidigare hört om styrningar till mesaugnar som kanske inte varit så lyckade men det som fick mig att tro på Optimations styrning var deras resonemang om hur olika parametrar inverkar på processen samt att det fanns någon slags enkelhet i den så den gick att förstå. Så här i efterhand är vi nöjda med resultatet och jag tror också att den jämnhet som styrningen ger också motverkar uppkomsten av ringar och bollar som annars kan vara ett stort problem för mesaugnar, säger Fredrik Lind (Driftspecialist vid SCA Munksund)

Optimation har länge studerat diverse olika styrningar av mesaugnar baserat på olika flervariabla tekniker. Dessa tekniker är dock ganska avancerade och inte helt lätta för personal på bruken att sätta sig in i, så vi ville hitta något enklare och mer robust. Utmaningen ligger i att de båda temperaturer man mäter i en roterande ugn inte är oberoende av varandra, och därför fungerar det inte att använda två oberoende regleringar för att styra dem. Lösningen som vi kom fram till är både enkel och genialisk och grundar sig på något man inom reglertekniken kallar särkoppling. Förenklat kan man säga att vi beräknar medeltemperatur och differenstemperatur i ugnen, och dessa två temperaturer till skillnad från de uppmätta är oberoende av varandra och kan därför styras med vanliga PID regulatorer som är den vanligast förekommande regulatortypen i industrin.

Läs mer

Läs mer Pil till nyhet
Nyheter

Boliden has decided to install another 3DPM system

2020-03-24
Läs mer Pil till nyhet
Nyheter

Optimation på Automationsdagarna 5-6 februari

2020-01-07
Läs mer Pil till nyhet
Nyheter

Optimation på Värme- och kraftkonferensen 12 november

2019-11-01