Tjäna pengar på FCR

Tjäna pengar på FCR

23 februari 2023

Elanvändningen i Sverige förväntas öka kraftigt framöver. För att hålla elnätsfrekvensen jämn krävs flexibilitet, inte minst från produktionsindustrin. Svenska kraftnät har introducerat ett program för frekvensreglering (FCR) som innebär att industriföretag säljer flexibilitet kopplat till sin elförbrukning. För att inte göra ett produktionstapp krävs implementering som inte stör
produktionsapparaten, något som Optimation kan hjälpa till med.

 

Stora industrier planerar att elektrifiera sina processer inom en snar framtid och elanvändningen i Sverige spås därför öka. Samtidigt byggs elsystemet ut med alltmer förnybar produktion i form av sol och vindkraft som inte klarar av att hantera störningar i elsystemet lika bra som exempelvis vattenkraft. För att undvika en elbrist eller en så kallad brown out har Svenska Kraftnät introducerat ett program för frekvensreglering vilket innebär att industrier kan sälja sin elförbrukningsflexibilitet. Med väldigt kort varsel kan verksamheter erbjuda sig att gå ner i elanvändning för att upprätthålla frekvensen i nätet.

– Under pandemin pratade man mycket om att platta kurvan för att inte överbelasta vården. Det är samma koncept här. Man har förbrukningstoppar på morgonen och på eftermiddagen som kommer både från människors beteende och produktionsindustrin. Att på sikt platta ut dem leder både till mindre risk för elbrist samt lägre priser. Det förmedlas mycket att vanligt folk ska tänka på sin elkonsumtion, att ladda sin elbil på natten och så vidare. Det är ju bra men i debatten saknas det att industrin ska dra sitt strå till stacken för det är där den riktiga potentialen finns, säger Peter Lingman, teknikchef på Optimation.

Att med kort varsel helt stoppa sin elanvändning innebär en processtörning som måste hanteras för att inte bli kostsamt, eller delvis stoppa, verksamheten. Optimation hjälper kunder med
implementationen av FCR med minimal påverkan på produktionen. – Vi har alltid arbetat med att variera produktionstakt och FCR är bara en ytterligare variant på det. Vi ser till att nedrampningen går att göra på ett processäkert sätt. Vi kan processen, vi vet kraven och vi är ett ganska bra klister mellan de två världarna. förklarar Andreas Krafft, konsult på Optimation.

En optimal verksamhet för att ansluta sig till FCR-marknaden är en processindustri med en medelhög förbrukning av el som snabbt kan slås av. Användningen ska också vara möjligt att slå av stegvis.
– Många företag tror nog att de inte kan gå med eftersom de inte klarar av ett produktionsstopp. Då får man gärna höra av sig till oss. Vi kan hjälpa till med förkvalificeringen för att undersöka om programmet lämpar sig för just deras processindustri, menar Andreas Krafft.

Att göra anpassningar för att snabbt kunna ändra produktionstakt kan även öppna upp för andra användningsområden och ekonomiska fördelar.
– Att ha bättre koll på sin elförbrukning gör att man kan anpassa sin körning till då kostnaden är som lägst. Det kan även appliceras till andra områden så som pumpning av vatten. Men den främsta anledningen till att gå med handlar om att vara en del av lösningen och inte problemet. Framtidens industrier behöver vara dynamiska för att hantera en framtid där elförsörjning är en fortsatt utmaning, avslutar Peter Lingman.

Hur mycket just du kan tjäna på att vara FCR-leverantör beror på dina specifika förutsättningar och kan variera stort.

Här är tre exempel:

  • Exempel 1: Ett växthus har flexibilitet i sin belysning och en elförbrukning på 1 GWh/år. Företaget kan tjäna cirka 20 000–40 000 kronor/år.
  • Exempel 2: Ett sågverk har flexibilitet i torkprocessen och en elförbrukning på 10 GWh/år. Företaget kan tjäna cirka 100 000–500 000 kronor/år.
  • Exempel 3: Ett datacenter för högprestandaberäkningar har flexibilitet i sina servrar och en elförbrukning på 100 GWh/år. Datacentret kan tjäna cirka 5 000 000–10 000 000 kronor/år.

 

Hör av dig till Optimation om du behöver hjälp med:
• att utreda förutsättningar för och konsekvenser med att snabba upp ändringar i produktionstakt
• att förändra regleringen och logik för att snabba upp ändringar i produktionstakt
• att införa förändringar i reglering för att kunna medverka i FCR

Andreas Krafft
070-593 33 44
andreas.krafft@optimation.se

Peter Lingman
070-544 17 87
peter.lingman@optimation.se

Läs mer

Läs mer Pil till nyhet
Olle Nilsson is appointed deputy CEO at Optimation Advanced Measurements AB
Nyheter

Olle Nilsson is appointed deputy CEO at Optimation Advanced Measurements AB

2023-01-27
Läs mer Pil till nyhet
God Jul och Gott Nytt År!
Nyheter

God Jul och Gott Nytt År!

2022-12-19
Läs mer Pil till nyhet
Optimation 20 år – Webinar!
Nyheter

Optimation 20 år – Webinar!

2022-10-07