Ny styrning och pump för matarvatten i Hylte

Ny styrning och pump för matarvatten i Hylte

Hylte pappersbruk ville att pumpningen av matarvatten skulle fungera automatiskt. Operatörerna skulle därmed vara fria att arbeta med andra frågor som krävde mer engagemang.

Optimation skapade en ny styrning som tillsammans med en ny pump gav bruket en effektiv och helt automatisk styrning av sin matarvattenanläggning.

– Hylte ville ha en styrning som krävde så små ingrepp som möjligt, berättar Björn Söderlund, Optimation. Helst inga alls, operatörerna skulle kunna lita på automationen och koncentrera sig på viktigare saker. Samtidigt ville bruket förstås ha ett matarvattensystem som drog så lite energi som möjligt, genom att trycket optimerades för att hålla nödvändigt flöde men inte mer.

Eftersom en pump drar mindre energi än två, blev en av de föreslagna åtgärderna att byta en av de fem pumparna mot en 50 procent större som dessutom var varvtalsreglerad.

– Den större pumpen dimensionerades för att klara hela behovet på egen hand när detta var på normal nivå. Tidigare hade pumparnas storlek gjort att behovet låg mitt emellan en och två pumpar, vilket gav många start och stopp av pumparna. I kombination med att två av pumparna då inte var varvtalsreglerade gav en onödigt hög energiförbrukning.

En styrning med så små ingrepp som möjligt.

Vi skapade en helt automatisk styrning

Optimation hade skapat även den reglering som fanns före det senaste projektet, och denna styrning hade fungerat mycket väl. Men förändringar i produktionen i Hylte gjorde att behoven för brukets matarvattenanläggning hade ändrats, och regleringen med de dåvarande pumparna blev mindre effektiv. Därför genomfördes ett nytt projekt där den nya större pumpen installerades, och Optimation anlitades för att anpassa styrningen till denna pump. – Men projektet blev större, konstaterar Björn Söderlund. Vi skapade en helt automatisk styrning. Optimation konstaterade under projektet att styrningen skulle bli effektivare om man i stället för varvtalsstyrning styrde pumparna efter moment, en storhet som är proportionell både mot effekt och flöde.

– Det är ganska ovanligt att man kör olika stora pumpar parallellt som i Hylte. Om vi skulle styrt efter varvtal skulle det troligen ha lett till att den största pumpen ofta fick göra hela arbetet i stället för att styrningen sker optimalt från energisynvinkel, konstaterar Björn Söderlund.

Joakim Wallbing vid Optimation arbetade mycket på projektet och var den som tog fram simulatorn för den nya automatiska styrningen.

– Genom att vi kunde styra momentet på varje pump för sig blev det som att öppna en ventil i taget, konstaterar Joakim Wallbing. Styrsystemet är i dag i normal drift, fungerar automatiskt och ger en energieffektiv pumpning av matarvatten.