Reglering är kärnan i Billerud Korsnäs ångsystem

Reglering är kärnan i Billerud Korsnäs ångsystem

När Billerud Korsnäs fabrik i Gävle skulle bygga om och förnya sin energiproduktion började man tidigt med reglerstrategierna i ett samarbete med Optimation AB.

Att få vara med från början är en dröm för varje styr- och regleringenjör, en yrkesgrupp som ofta menar att de kommer in för sent vid stora industriprojekt.
– Det var en strategi från Billerud Korsnäs att Optimation skulle styra upp regleringen i det befintliga ångnätet från början, berättar Andreas Krafft.

Ska man lyckas med att implementera en enkel och genomtänkt styrstrategi är det en enorm fördel att vara med i projektet från början. Med detta upplägg blir utmaningen i stället att man kan få arbeta med upprepade idrifttagningar under lång tid i takt med att nya installationer genomförs.

Andreas Krafft uppskattar möjligheten att vara med under hela projektet med nya ångsystem vid Korsnäs.

– Optimations projektmodell utgår från reglerbehoven och med utgångspunkt i vad som ska regleras visa hur man bygger upp anläggning och styrsystem.

Genom att tillämpa detta arbetssätt hos Korsnäs har Optimation fullt ut kunnat genomföra sin princip att ha en regulator för varje tryck som ska styras, och att ha en tydlig prioritetsordning inlagd i systemet.

Det har länge varit vanligt i industrin att man haft en regulator per ventil, och det leder ofta till att de ”bråkar” med varandra, säger Andreas Krafft.

Många möjligheter att reglera

Ångsystemet vid Gävlefabriken, som drivs av det nybildade bolaget Bomhus Energi AB, består av ett antal olika trycknivåer. En ny panna och en ny turbin är också delar av projektet. Målet är att så mycket ånga som möjligt ska gå genom turbinen, och för att öka effektiviteten ytterligare ökar man utnyttjandet av den stora ångackumulatorn med 300 kubikmeter vatten. Ackumulatorn gör att man kan behålla trycket i näten vid tillfälliga störningar i behovet av ånga. Systemet klarar dessutom att förändra lasten i pannan långsamt, vilket ger pannan en möjlighet att ställa om utan att driften störs.

Möjligheter som dumpkondensator och friblåsning ska bara användas som sista utvägar i reglerstrategin. Systemet är förstås automatiskt, och utformat för att klara alla olika driftfall i fabriken. Mycket arbete har också lagts ner på att göra det enkelt att följa hur systemet arbetar.

En viktig faktor är, som ofta i stora industriprojekt, att gammal utrustning finns kvar långt in i projektet. I detta projekt ska till exempel den gamla turbinen och pannan kunna vara i drift även efter att den nya reglerstrategin är helt inkopplad.

 

Tre år med Billerud Korsnäs

Projektet vid Gävlefabriken har pågått sedan våren 2010. Då gjordes en förstudie, baserad på de behov man såg.

– Det är viktigt att få till ett bra förprojekt, säger Andreas Krafft. Det gör att man kan bygga en bra simulator och därmed skapa en bra bas för fortsättningen av projektet.

 

Under hösten 2010 började huvudprojektet.

– Då byggde vi upp simulatorn. Tillsammans med en grupp, med olika kompetenser, tittade vi på olika driftfall. Sedan modifierade vi simulatorn efter de behov vi kunde identifiera.

När alla var nöjda med simulatorn vidtog programmeringen, som gjordes av en underleverantör.

I mars 2011 var det dags för den första idrifttagningen. Sedan dess har Optimation haft intensiva arbetsperioder i takt med att olika delar av anläggningen tagits i drift. De sista delarna av styrsystemet togs i drift under december 2012.

– Mot slutet av projektet har det kommit in allt fler leverantörer, bland annat ÅF, Siemens och Metso. Tillsammans har vi haft många diskussioner om reglerstrategier och tekniska lösningar.

Trots att arbetet varit komplicerat har vi hållit tidplanen från början till slut, det har varit ett väldigt bra projekt, sammanfattar Andreas Krafft.