Ångnätsreglering

Reducerad komplexitet och bättre prestanda på ångnätet.

Ångnätsreglering

Optimation har tagit fram ett helt nytt koncept för reglering av ångnät som hanterar alla driftfall på ett enhetligt sätt och klarar stora variationer utan att störa delar av nätet som turbiner och pannor.

Konceptet för reglering av ångnät består av ett minimalt antal regulatorer, en per ångnät, som via fördelningsprogram styr flera ventiler. Eftersom endast en regulator används per nät kan trycket hållas betydligt jämnare än vid flera regulatorer separerade med olika börvärden.

Samma reglerstrategi används oberoende av driftsfall. Aktuellt driftsfall liksom aktuell status framgår av en generell översiktsbild. Operatören har god information om hur ångnätsregleringen arbetar vid olika driftssituationer, vilket ger en god förståelse av systemet.

Konceptet är flexibelt och kan anpassas till de förutsättningar som gäller för respektive anläggning.

För utjämning av variationer i värmeeffekt kan en ackumulator för ånga eller hetvatten utnyttjas. Den kan jämna ut variationer från både produktion och förbrukning samtidigt. En bra utnyttjad ackumulator i anslutning till fjärrvärmenät eller pappersbruk jämnar ut driften på pannor och turbiner så att de kan köras på ett optimalt sätt.

Styrningen gör det också möjligt att öka nyttan av en ackumulator genom modellbaserad prediktion och statistisk analys av det aktuella förbrukningsmönstret. Genom att utnyttja ackumulatorn mer effektivt kan man uppnå jämnare drift av ångproduktionen.

Tomas Eriksson

070-522 97 53

tomas.eriksson@optimation.se