Mesaugnsstyrning

Optimations patenterade lösning för mesaugnsstyrning ser till att ugnen alltid levererar på högsta nivå, dygnet runt, året runt oavsett vilken erfarenhet operatören har.

Optimations mesaugnsstyrning

Det finns ingen naturlag som säger att en mesaugn inte alltid kan prestera på högsta nivå. Det gäller bara att ta sig till detta optimala läge och hålla sig där. Långa svarstider och en process som glider ur sitt optimala fönster så fort den lämnas obevakad för en stund gör att vi människor inte är speciellt väl lämpade för uppgiften.

Utmaningen för mesaugnsstyrning ligger i att båda de temperaturer man mäter i en roterande ugn är beroende av varandra. Därför fungerar det inte att använda två oberoende regleringar för att styra dem. Optimations patenterade lösning är både enkel och genialisk och grundar sig på något man inom reglertekniken kallar särkoppling. Förenklat kan man säga att vi beräknar medeltemperatur och differenstemperatur i ugnen, och dessa två temperaturer blir till skillnad från de direkt uppmätta oberoende av varandra och kan därför styras med vanliga PID regulatorer. På detta sätt kan vi hålla ner komplexiteten och göra det möjligt att implementera styrningen direkt i existerande styrsystem utan extra beräkningskraft.

Även om resultatet är enkelt så är lösningen framtagen med avancerad simulering. Vi skapar en digital tvilling av er ugn och använder den för att trimma in och anpassa styrningen för den specifika ugnen.

Det intressanta med vår styrning är att vi inte behöver kompromissa. Det läge på mesaugnen som ger den lägsta energiförbrukningen är också det som ger den bästa kalken och minst problem med damning och ringbildning.

 

Optimations mesaugnsstyrning kan därför leverera:

  • Låg energiförbrukning
  • Jämn och låg restkarbonathalt
  • Dammfri ugn
  • Ingen ringbildning.

Erik Berg

070-371 15 27

erik.berg@optimation.se