Operationsanalys - Prioritera beslut ur ett helikopterperspektiv

Optimations operationsanalys är unik på marknaden. Resultatet av vårt arbete är en tydlig flaskhalsanalys av befintlig anläggning och vilka steg som måste tas för att nå nya produktionsmål. Det unika ligger i hur vi kombinerar process, människa och simulering.

Operationsanalys

Vår idé är enkel. Operationsanalys där processdata och diskussioner med anläggningspersonal kombineras till överordnade dynamiska simuleringar. Genom att bygga kompletta överordnade dynamiska simuleringar av hela produktionsanläggningar skapas en plattform där nya idéer kan testas virtuellt och interaktivt. Hela arbetsflödet kan parallelliseras och en mångfald av alternativ analyseras effektivt och objektivt vilket skapar förståelse och engagemang.

Tillvägagångssättet passar både befintliga anläggningar med nya produktionsmål samt tidigt i konceptutvecklingen av nya anläggningar där grundläggande dimensionering och kravställning inför upphandling ska tas fram.

Vi kallar vår simuleringsplattform OEE Optimizer där vi kombinerar data- och fysikdrivna simuleringar i ett användarvänligt grafiskt gränssnitt som möjliggör snabba och korrekta simuleringar, ofta mer än 100,000 x realtid. Vi fokuserar på produktionen utifrån anläggningskapacitet, energianvändning och inre och yttre miljöfrågor.

Optimation erbjuder kompletta operationsanalyser av stora komplicerade produktionsanläggningar inom processindustrin. Vi erbjuder också OEE Optimizer som en självständig produkt.

Peter Lingman

Teknikchef

070-544 17 87

peter.lingman@optimation.se

Petter Asplund

070-510 04 02

petter.asplund@optimation.se