Operationsanalys - Prioritera beslut ur ett helikopterperspektiv

Optimations operationsanalys är unik på marknaden genom att vi kombinerar process, människa och simulering. Resultatet är en tydlig analys av anläggningen och vilka steg som måste tas för att nå nya produktionsmål och ett optimalt logistikflöde.

Operationsanalys

Vår idé är enkel. Operationsanalys där processdata och diskussioner med anläggningspersonal kombineras till överordnade dynamiska simuleringar. Genom att bygga kompletta överordnade dynamiska simuleringar av hela produktionsanläggningar skapas en plattform där nya idéer kan testas virtuellt och interaktivt. Hela arbetsflödet kan parallelliseras och en mångfald av alternativ analyseras effektivt och objektivt vilket skapar förståelse och engagemang.

Tillvägagångssättet passar både befintliga anläggningar med nya produktionsmål samt tidigt i konceptutvecklingen av nya anläggningar där grundläggande dimensionering och kravställning inför upphandling ska tas fram.

Vi kallar vår simuleringsplattform OEE Optimizer där vi kombinerar data- och fysikdrivna simuleringar i ett användarvänligt grafiskt gränssnitt som möjliggör snabba och korrekta simuleringar, ofta mer än 100,000 x realtid. Vi fokuserar på produktionen utifrån anläggningskapacitet, energianvändning och inre och yttre miljöfrågor.

Optimation erbjuder kompletta operationsanalyser av stora komplicerade produktionsanläggningar inom processindustrin. Vi erbjuder också OEE Optimizer som en självständig produkt.

Se föredraget från Peter Lingman ”Moderna metoder för Operations- och flaskhalsanalys från investering till realtidsbeslut” i nedanstående länk:

https://vimeo.com/758697498/ddce15a81c

 

Peter Lingman

Teknikchef

070-544 17 87

peter.lingman@optimation.se

Petter Asplund

070-510 04 02

petter.asplund@optimation.se