Samarbete med kunder ger bättre simulatorer

Samarbete med kunder ger bättre simulatorer

Gemensam utveckling av Optimations simuleringsbibliotek ger snabbare introduktion av simulatorer och underlättar vidareutveckling. I dag har Optimation skrivit avtal med flera kunder om samarbete efter leverans av simuleringsbibliotek, bland dessa Valmet. Erfarenheterna är goda.

Genom att arbeta tillsammans med Optimation kan kunden snabbare få en färdig simulator.

– Ett simuleringsbibliotek är inte som ett enkelt ordbehandlingsprogram som man bara packar upp och börjar använda, konstaterar Tomas Eriksson, vd vid Optimation AB. När vi har möjlighet att arbeta tillsammans med våra kunder får de en snabbare och effektivare utveckling av en fungerande simulator. Samtidigt är det förstås en stor fördel för Optimation att vi lär oss hur kunder vill använda simulatorer, och vilka behov de har av olika funktioner.

 

Egna komponenter

Optimation har bland annat tillsammans med Valmet utvecklat specifika komponenter och processavsnitt för simulatorn.

– Valmet är självklart bäst på sin egen teknik, och Optimation har lång erfarenhet av att bygga simulatorer. Tillsammans kan vi göra rätt från början.

Ett annat skäl till samarbetsavtalet var ekonomiskt. Att ta betalt för licenser skulle skapa en hög initialkostnad, och kanske bli för dyrt i många fall. Genom att i stället vara med i det fortsatta arbetet med simulatorerna kan kunden och Optimation komma överens om hur omfattande samarbetet ska vara.

– Det går också snabbare för Optimation att medverka i vidareutveckling av simulatorer när vi varit med hela vägen.

Båda parter utvecklar sina kunskaper under samarbetet, säger Tomas Eriksson.

Utbildning i förlängningen

Samarbetet med Valmet har bland annat resulterat i simulatorer för olika processavsnitt i en massafabrik. Här har Optimation även medverkat i utbildningen av operatörerna, bland annat i Kina.

Från början var det tänkt att Optimation skulle hjälpa ett utbildningsföretag med en simulatorutbildning för mesaugnar vid ett kinesiskt massabruk, dit Valmet levererade bland annat styrutrustning. Utbildningsföretaget hoppade av sent i processen, så Optimation fick köra utbildningen själv i samarbete med Valmet. En uppgift som inte blev lättare av att den kinesiska massatillverkaren skickade tjugofem deltagare i stället för de planerade sex!

– Det blev lite svårt att hålla intresset uppe när det var åtta operatörer på varje dator i stället för två, berättar Magnus Aråker, Optimation, som ledde utbildningen i Kina.

Utbildningen komplicerades också av att alla instruktioner skulle gå via en tolk som inte var så bra på massatermer.

– Det fick bli lite militärstil på utbildningen, tydliga och korta order. Men till slut gick allt bra, de kinesiska operatörerna och deras chefer verkade nöjda med utbildningen.